Product

Dụng cụ đo mô-men và hiệu chuẩn

• Đối với mục đích kiểm soát mô-men xoắn mà không kiểm soát các góc độ.
• Thử nghiệm đơn giản và tiện dụng có thể được thực hiện để thiết lập mô-men xoắn cho trình điều khiển điện và đo lường mở mô-men xoắn nắp lọ