Product information

IUC-130

IUC-130
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model IUC-130
Kết nối với PC USB 2.0 Interface
Hình ảnh CMOS 130M
Độ phân giải 1280 x 1024
Khung hình 10fps (1280 x 1024)
30fps (640 x 480)
Định dạng dữ liệu RGB 24
Màu sắc Trên 1,680,000
Hệ điều hành Window XP
Cấu hình tối thiểu Intel Pentium II 350MHz & Above
Cấu hình đề nghị Intel Pentium III 850MHz, 128RAM & Above
Nguồn cấp USB 2.0
Điều chỉnh ảnh Độ chói, độ sáng, màu sắc, độ mịn
Driver tương thích WM / VFW / TWAIN