Product information

Phần mềm tiêu chuẩn Micro Scale

PHẦN MỀM TIÊU CHUẨN MICRO SCALE
CHỨC NĂNG
→   Đo khoảng cách giữa 2 điểm.

→   Đánh dấu các phần được chọn theo màu và kích cỡ có thể được vẽ trực tiếp hoặc dạng ảnh
→   Hình ảnh có thể được lưu dưới dạng file JPEG hoặc BMP.
→   Độ phân giải hình ảnh lên tới 1620 x 1200 khi kết hợp sử dụng với dòng DS-3.
→   Điều khiển lật ngang và lật dọc X-Y, giúp điều khiển dễ dàng các mẫu vật nhỏ.