Product information

Vít cắm và vòng kiểm tra ren

VÍT CẮM VÀ VÒNG KIỂM TRA REN
CÁC CHỨNG NHẬN CỦA UKAS

– Các vít cắm kiểm tra có ren

– Các vòng ren đặc biệt

– Các thiết bị kiểm tra cẳm trơn

– Vòng kiểm tra trơn

– Vít cắm kiểm tra răng côn

– Vòng ren kiểm tra răng côn

THÔNG TIN CHO MỤC ĐÍCH ĐẶT HÀNG

(Giá của thiết bị tùy theo ứng dụng)

METRIC-Vòng và vít kiểm tra tuân theo tiêu chuẩn B.S.3643

Vít ren kiểm tra cỡ 6H

Vòng ren kiểm tra và bộ kẹp cỡ 6g

WHITWORTH-Vòng và vít có ren cùng bộ thước kẹp theo B.S.84

Vít ren kiểm tra cỡ trung bình

Vòng ren và thước kẹp bằng và nhỏ hơn 3/4”

Vòng ren kiểm tra và thước kẹp lớn hơn 3/4”

Dòng “G” (trước đây là BSPF) Vòng, vít ren và thước kẹp theo B.S. 2779

Vòng ren và thước kẹp cỡ “A” hoặc cỡ “B”

B.A. Vít ren, vòng và thước kẹp theo B.S. 93

Vít ren kiểm tra thông thường

Vòng ren và thước kẹp kiểm tra thông thường U/P

U.N.E.F., U.N.F. và U.N.C.  Vít ren, vòng và thước kẹp theo B.S. 1580, liên bang H.28

Vít ren kiểm tra cỡ 2B

Vòng ren và thước kẹp kiểm tra cỡ 2A

AMERICAN -Vít ren, vòng và thước kẹp theo B.S. 1580, liên bang H.28

Đơn đặt hàng cho những sản phẩm của THREAD phải được ghi rõ ràng “Tiêu chuẩn Mỹ” hoặc “H.28” và phải định rõ cỡ của thiết bị trường hợp đặc biệt. Các thành phần vít cắm sẽ được sản xuất với dung sai nhỏ nhất.

Tất cả các thiết bị kiểm tra sản xuất theo B.S. 919 phần 1, 2 và 3 –  Cần ghi rõ thiết bị tuân theo yêu cầu chung hay các giới hạn tham chiếu khi đặt hàng

Vít ren kiểm tra: Ghi rõ kiểu yêu cầu là A,D,E,F,G,H hoặc vít cắm 1 đầu kiểu ‘GO’.

Kiểu A – Vít cắm 2 đầu cài đặt được cho thước kẹp vít

Kiểu D – Vít cắm 2 đầu kết hợp hiệu quả kiểu ‘NOT GO’

Kiểu E –Vít kiểm tra kết hợp hiểu “GO” và ‘NOT GO’

Kiểu F – Vít kiểm tra kiểu “GO” và thiết bị kiểm tra lõi không ren kiểu ‘NOT GO’

Kiểu G – Vít ren kiểu ‘GO’ và thiết bị kiểm tra lõi không ren kiểu ‘GO’

Kiểu H – Vít cắm kiểu ‘NOT GO’ và thiết bị kiểm tra lõi không ren kiểu ‘NOT GO’

KIỂU KHÔNG REN

Phích cắm kiểm tra không ren 2 đầu sẽ được cung cấp theo B.S. 969: 1982 trừ khi có yêu cầu riêng. Nếu dung sai của thiết bị không xác nhận rõ thì tất cả các phích cắm trơn 1 đầu sẽ có dung sai nhỏ nhất như sau:

Đường kính thiết bị nhỏ hơn và bằng 2.510”: dung sai 0.0001”

Đường kính lớn hơn 2.510” tới 4.010”: dung sai 0.0002”