Bộ gá đo lực bảng 1

Stand--JSV-100N Stand--JSV-200H Stand--JSH-200L Stand--JSV-500L
Tải trọng lớn nhất 100N 200 N 200 N 500 N
Hành trình 23 mm 100 mm 25 mm 100 mm
Khoảng cách 180 mm 180 mm 400 mm