Giá đo độ cứng bảng 1

Model Model đồng hồ đo Lực ép
CL-150L Models JA, A, B, C, ... 1000gf 1250gf
CL-150H Models JC, D, ... 5000gf
CL-150M Tất cả các model kể trên 1000gf 1250gf 5000gf