Kính hiển vi dòng SM-2 bảng 1

SM‐2PS‐1 / SM‐2PL‐1 SM‐2PS‐2 / SM‐2PL‐2 SM‐2PS‐3 / SM‐2PL‐3
Độ phóng đại 10x & 30x 20x & 40x 10x & 20x
Thấu kính thị kính 10x
Tiêu cự Di chuyển dọc với thanh trượt, nút bấm điều khiển độ căng và hành trình là 50mm
Độ nghiêng 45°
Ống quay 360° Có thể tháo ra thay thế