Kính hiển vi dòng SM-2 bảng 2

Thị kính 10x Bảo vệ mắt bằng cao su Bóng đèn chiếu sáng nhỏ Bộ đèn chiếu sáng vòng với
bóng đèn nhỏ
Giá chiếu sáng Bộ chiếu sáng LED
Thị kính có độ phóng đại 10x Lắp vào thị kính để bảo vệ tốt
hơn khi quan sát
Dùng thay thế bóng vòng
(lựa chọn)
cung cấp ánh sáng để quan sát Có thể được dùng
để thay thế giá phẳng
Lựa chọn