Kính hiển vi dòng SM-2 bảng 3

Vật kính Thị kính tiêu chuẩn Cự ly hoạt động (mm)
10X
Độ phóng đại Tầm nhìn (mm)
1X 10X 20mm 100mm
2X 20X 10mm
3X 30X 6.7mm
4X 40X 5mm