Kính hiển vi dòng SM-2 bảng 4

Vật kính Thị kính tùy chọn Cự ly hoạt động (mm)
15X 20X
Độ phóng đại Tầm nhìn (mm) Độ phóng đại Tầm nhìn (mm)
1X 15x 16mm 20x 12mm 100mm
2X 30x 8mm 40x 6mm
3X 45x 5.3mm 60x 4mm
4X 60x 4mm 80x 3mm