Kính hiển vi dòng SM-Z bảng 1

SM-ZT-PS / SM-ZT-PL SM-ZB-PS / SM-ZB-PL
Độ phóng đại 7x ~ 45x
Thị kính 10x Eyepiece
Tiêu cự Hệ thống bánh răng thanh răng, tiêu cự thô bằng kẹp trụ, điều chỉnh thô khoảng 49 mm
Độ nghiêng 45°
Ống quay 360° Có thể quay được
Thị kính chụp ảnh hiển vi 2.5x & 5x ---