Kính hiển vi dòng SM-Z bảng 2

Thị kính 10x Bảo vệ mắt bằng cao su Bộ đèn chiếu sáng vòng với bóng đèn nhỏ Mini Lamp Bộ đèn chiếu sáng LED
Thị kính có độ phóng xạ đại 10x Lắp vào thị kính để bảo vệ
tốt hơn khi quan sát
Cung cấp ánh sáng để quan sát Bóng đèn chiếu sáng huỳnh
quang (tùy chọn)
Tùy chọn