Máy đo độ cứng Rockwell 3

MỤC NỘI DUNG
Đầu đo thép hình cầu 1/8"Ø , 1/4" Ø, 1/2" Ø, 3/4" Ø
Bi thép 1/8"Ø , 1/4" Ø, 1/2" Ø, 3/4" Ø
Bàn quay 200 Ø không điều chỉnh
Bàn đo Hình V (nhỏ), Vết, Vết hình kim cương
Đầu đo mẫu vật dài Vari-rest
Jack-rest
Bàn kiểm tra nhỏ Độ dịch chuyển lớn nhất: khoảng 55mm
Chia độ nhỏ nhất: 1/10mm or 1/160"
Máy in iDP-3110 Mẫu kiểm tra độ cứng giúp việc xuất dữ liệu kiểm tra.