Máy kiểm tra bánh răng TTi bảng 2

TTi-120 /150E TTi-300E
Chiều rộng (mm) 700 1,240
Độ dày (mm) 500 750
Chiều cao (mm) 1,470 1,830
A (mm) 400 400
B (mm) 400 400