Phầm mềm Micro Labo & Lite bảng 1

CPU Pen III 500MHz trở lên
Hệ điều hành Window 2000, hoặc XP
RAM 256MB trở lên
Ổ cứng Bộ nhớ trống lớn hơn 100MB
Card màn hình 16MB trở lên