Máy đo độ cứng Vickers VMT-X bảng 3

Mục Nội dung
Đầu đo Knoop Đo hiệu quả cho vật liệu mỏng
Máy ảnh đi kèm Cần 1 thiết bị nối với máy ảnh Polaroid
Thiết bị kiểm tra TV Một máy quay có thể được gắn trên vị trí quan sát. Các đầu đo bổ xung được đo trên màn hình TV và cấu trúc của kim loại có thể được quan sát dễ dàng
Bàn đo X-Y tự động và bộ điều khiển VMT-1000PC Khoảng đo: X&Y mỗi trục 100mm
Di chuyển nhỏ nhất: 1/100mm
Những thiết bị này rất có hiệu quả trong khi chúng ta kiểm tra liên tục. Tất cả mọi hoạt động đều được điều khiển bằng máy tính.
Bàn tròn Thích hợp cho kiểm tra các mẫu vật lớn
Bàn đo X bằng tay Khoảng đo lớn nhất: X&Y 25mm và 50mm
Kẹp chính xác Khoảng mở lớn nhất: 50mm và 100mm
Bàn kiểm tra nhỏ Mẫu vật: Kích thước tiêu chuẩn (mm hoặc inch) theo ISO và JIS
Khoảng đo lớn nhất: khoảng 55mm
Chia độ nhỏ nhất: 1/10mm hoặc 1/160 inch.
Bàn quay Bàn này thường được sử dụng trong bàn kiểm tra nhỏ với bộ kẹp chính xác
Thiết bị đo mẫu vật mỏng Chiều dày mẫu vật: 0~5mm
Thiết bị đo mẫu vật mịn kiểu đứng Để đo mặt cắt của mẫu vật mịn.
đường kính mẫu vật: 0.1~4 mm.
Thiết bị đo mẫu vật mịn kiểu nằm ngang Để đo bề mặt hình trụ của mẫu vật mịn.
Đường kính mẫu vật: 0.5~4 mm.
Thiết bị định hướng mẫu vật kiểu II Bộ kẹp không được sử dụng và một mẫu vật được kẹp trực tiếp. Việc đo bề mặt luôn luôn hiện một mức nằm ngang và giúp hoạt động đo có hiệu quả vô cùng lớn. Chiều cao mẫu vật: 5~21mm
Máy in M-3110 Giúp xuất kết quả kiểm tra