Máy kiểm tra lò xo hệ thống giảm xóc SST – Bảng 1

Tiêu chuẩn Đồ thị của lực nén và chiều dài
Fx-Fy Đồ thị chỉ lực bên dựa trên các trục XY.
Fxy-deg Đồ thị chỉ góc lệch theo lực bên dựa trên trục XY.
Mz Mô men theo trục Z
GxU-GyU Đồ thị chỉ sự dịch chuyển của phía trên lò xo theo trục XY với tham chiếu từ tâm của cuộn dây.
GxyU-deg Đồ thị chỉ sự dịch chuyển về góc của phía trên lò xo theo trục XY với tham chiếu đến tâm của cuộn dây.
Mx-U Mô men phía trên lò xo theo trục X
My-U Mô men phía trên lò xo theo trục Y
GxL-GyL Đồ thị chỉ sự dịch chuyển của phía dưới lò xo theo trục XY với tham chiếu đến tâm của cuộn dây.
GxyL-deg Đồ thị chỉ sự dịch chuyển về góc của phía dưới lò xo theo trục XY với tham chiếu đến tâm của cuộn dây.
Mx-L Mô men phía dưới lò xo theo trục X
My-L Mô men phía dưới lò xo theo trục Y